Upgrade website

Wat is eigenlijk een upgrade?
Een upgrade is het aanbrengen van hard- of softwarematige verbeteringen aan je website.

Upgrades komen in veel verschillende vormen voor:

  • Kleine (minor) upgrades, ook wel updates genoemd. Hierin worden veelal fouten verholpen of geringe functionele verbeteringen aangebracht.
  • Grote (major) upgrades. Hierin worden grote veranderingen doorgevoerd of technieken gewijzigd.

Omdat een website uit tientallen tot honderden onderdelen bestaat die allen onderhevig zijn aan wijzigingen kan het upgrade-proces soms complex en niet zonder risico zijn. Laat mij je daarom bijstaan bij je upgrade, zodat je website en jij zonder zorgen verder kunnen.

Ieder jaar stoppen miljoenen websites met functioneren. Zorg er voor dat dat jou niet overkomt!

Prijs van een upgrade
tijd voor een upgrade

Upgraden,dat is toch nergens voor nodig...

Vaak denken mensen dat zodra ze een website hebben ze er niet meer naar om hoeven kijken en dat die het gewoon altijd blijft doen. Helaas is dit een foute gedachte. Daarvoor zijn de volgende redenen aan te geven:

  • Iedere website is ontwikkeld met technieken waar op doorontwikkeld wordt. Hierdoor zal de versie waar je website gebruik van maakt binnen afzienbare tijd niet meer ondersteund worden of komen te vervallen.
  • Op het internet zijn veel hackers en spammers actief die steeds nieuwe manieren bedenken om misbruik te maken van de kwetsbaarheid van websites. Om je website te beschermen tegen dit misbruik dien je gebruik gebruik te maken van de meest actuele versie van de gebruikte software, omdat de leveranciers hierin beschermingsmaatregelen hebben verwerkt.
  • Er worden steeds nieuwe apparaten bedacht waarmee je websites kunt bekijken. Je dient er dus voor te zorgen dat je website het ook op de nieuwste apparaten goed doet, anders verklein je het bereik naar je doelgroep.